“ทำอย่างไรให้ลูกของคุณเป็นเด็กที่ชอบความท้าทาย และมีความสุขในการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ Fixed mindset  ปรับเปลี่ยนได้หรือไม่”
“Intelligence is something you have to work for … it isn’t just given to you.”
 

จากสองตอนที่ผ่านมา เรารู้แล้วว่า Self-esteem มีทั้งข้อดี และข้อเสีย ถ้าเรายึดติด และนำมันมาใช้ไม่เหมาะสม ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ปิดกั้นศักยภาพที่แท้จริงของลูกคุณได้!!!
และจากที่เราได้รู้แล้วว่า Growth mindset คือกรอบของความคิด และความเชื่อที่อยู่ด้านตรงข้ามกับ Fixed mindset และ Growth mindset เป็นดั่งหัวใจของการประสบความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน และส่วนอื่นๆของชีวิต
Screen Shot 2561-03-05 at 5.03.48 PM
Credit picture from https://www.brainpickings.org/2014/01/29/carol-dweck-mindset/
ดร. Carol Dweck ได้ทำการทดลองหนึ่งในเด็กอายุ 4-5 ขวบ โดยได้เสนอให้เด็กเลือกที่จะเล่นต่อจิ๊กซอว์ในแบบเดิมๆที่เด็กทำได้แล้ว หรือเลือกที่จะต่อในแบบที่ค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆ ผลปรากฏว่า เด็กกลุ่มที่เป็น Fixed mindset เลือกที่จะต่อในแบบเดิมๆต่อไป เพราะเด็กกลุ่มนี้ต้องการทำทุกอย่างที่สำเร็จ(Success) เท่านั้น เด็กกลุ่มนี้ต้องการที่จะพิสูจน์(Prove) ให้คนรอบข้างเห็นว่า เค้ายังฉลาด(Smart) ด้วยการทำทุกอย่างที่ผลลัพธ์คือความสำเร็จเท่านั้น สำหรับเด็กกลุ่มนี้ ความผิดพลาด(Mistake) คือความล้มเหลว(Failure) ที่พวกเค้ายอมรับไม่ได้!!!
กลับกัน เด็กกลุ่มที่เป็น Growth mindset เลือกที่จะขอต่อในแบบที่ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยเค้าให้เหตุผลว่า ทำไมเค้าจะต้องทำในสิ่งที่เค้าทำได้ดีแล้วอยู่เรื่อยๆ ทำไมเค้าจะไม่ลองทำในสิ่งที่ยากขึ้น เพื่อที่เค้าจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นล่ะ(Better)
เมื่อทำการสแกนการทำงานของสมองกลุ่มเด็กทั้งสอง ผลปรากฏว่าสมองเด็กกลุ่ม Growth mindset มีการทำงานของเซลล์สมองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่สมองของเด็กกลุ่ม Fixed mindset แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในการทำงานของเซลล์สมองเลย!!!
Screen Shot 2561-03-05 at 5.03.59 PM
จากรูปด้านบนจะเห็นได้ว่า สมองของเด็กที่เป็น Growth mindset มีกิจกรรมภายในสมองเป็นอย่างมาก เมื่อสแกนออกมาจะพบว่ามีส่วนที่เป็นสีแดงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และจากที่เราได้ทราบไปแล้วว่า สมองของคนเรามีความสามารถในการที่จะเชื่อมโยง เชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองข้างเคียงด้วยกันให้มีมากยิ่งขึ้นได้(Synaptogenesis) และเมื่อการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองนี้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงว่า เราก็จะยิ่งมีความสามารถในด้านนั้นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น เราจะคิด และทำเรื่องนั้นๆได้ง่าย และดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งความสามารถของสมองมนุษย์นี้เราเรียกมันว่า ความยืดหยุ่นของสมอง(Neuroplasticity)
นั่นก็หมายความว่า เด็กที่มีกรอบความคิดแบบตายตัว(Fixed mindset) สมองของเด็กกลุ่มนี้ขาดการออกกำลังกาย การเชื่อมโยงภายในน้อย ซึ่งจะส่งผลให้สมองของเด็กกลุ่มนี้มีการพัฒนาที่น้อยกว่าเด็กที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต(Growth mindset) ในที่สุด
ในความไม่ดี ก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง ตรงที่สมองของมนุษย์เรามีความยืดหยุ่น(Neuroplasticity) ถ้าเราค่อยๆปรับวิธีคิดของเด็กที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวอย่างถูกวิธี ก็จะส่งผลต่อการเชื่อมโยงภายในสมอง อันจะส่งผลต่อระบบความคิดของเด็กกลุ่มนี้ได้ในที่สุดนั่นเองครับ
ในครั้งหน้าผมจะมาลงในรายละเอียดของวิธีการพัฒนากรอบความคิดแบบตายตัว(Fixed mindset) ให้กลายเป็นกรอบความคิดแบบเติบโต(Growth mindset) ว่าเราในฐานะพ่อแม่ ครูอาจารย์ สามารถที่จะช่วยเด็กๆให้มีกรอบความคิดแบบเติบโต(Growth mindset) ได้อย่างไรกันนะครับ
คิดปรับมุม Brain Chef
Doctor T Neuro
ดอกเตอร์ที นิวโร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s